S.A.T.S – hur kan vi bli världens mest lönsamma gymkedja?

Genomförande av kundundersökningar i syfte att utveckla best practices och jämförbara KPI:er för SATS gym. Utbildning av platschefer, personliga tränare och receptionister. Projektet genomfördes tillsammans med Anders Sætre och Maze A/S.