Projekt – genomförande av Best Practice i butik

Arbete med butiks- och regionschefer för att definiera best practices gällande arbetstidsplanering och merförsäljning. Införande av balanced scorecard med feedbacksystemet Maze.Utbildning, coachning, uppföljning och styrning. Projektet genomfördes tillsammans med Maze A/S och Bengt Eliasson.