SJ – högre försäljning i Bistron på X2000

Utbildning av tågpersonalen för att öka försäljningen i bistrovagnarna på X2000. Nytt uppföljningsverktyg implementerades. Projektet genomfördes tillsammans med Maze A/S och Bengt Eliasson.